Hakkımızda

Dünya genelinde sivil toplum kuruluşlarının etkisi oldukça artmış, artmaya da devam etmektedir. Sivil toplum örgütüne rengini veren şey bir bakıma onun ruhu olan temel amacıdır. Bir sivil toplum örgütü olarak Adalet ve Medeniyet, Adaletin hâkim olacağı dünyanın kurulmasına kendini vakfeden insanların, aynı ideali taşıyacak kuşaklara kaynaklık etmek üzere kurulduğu yapıdır.

Başlangıçta Ankara’da öğrenim gören hukuk fakültesi öğrencileri eksenli başlayan çalışmalar, sonra mühendislik, tıp, yönetim bilimleri, İletişim, Eğitim, İlahiyat, Veterinerlik ve Zirai Bilimler alanına genişledi ve dalga dalga büyüyen bir heyecanla, gayretle ülkemizin dört bir yanına ulaştı. Adalet ve Medeniyet Derneği gençliğimizin şuurlanması için faaliyetler yürütmektedir. Adalet ve Medeniyet gönüllüleri bütün faaliyetlerini bencilleşen ve hissizleşen bir dünyada hisleriyle canlanan, canlandıkça inanç, azim ve heyecanla çalışan aksiyoner bir gençliğe olan özlemle yürütüyor.

Derneğimizin adeta gönüllü insan zinciri şeklinde oluşturduğu yapı aslında tarihimizde çok önemli bir yeri olan ahilik geleneğinin bir görünümüdür. Ahi Evran’ın ünlü ifadesiyle; “Hâk ile sabır dileyip bize gelen bizdendir. İlim, akıl ve ahlak ile çalışıp bizi geçen bizdendir.” Bu gelenek ki kendi içerisindeki dinamikleri ile üç kıtaya hükmetmiş bir toplumun omurgasını hep dik tutmuştur. Günümüzde dert edindiğimiz en büyük eksiklik işte bu sosyal omurganın eğilmek bir yana neredeyse kırılmak üzere oluşudur.

Öğrencilik dönemini binbir çileyle tamamlayanlar, meslek sahibi olunca konformizmin dayanılmaz baskısı ve cazibesi karşısında, kendilerinin bıraktığı sıraları dolduran gençleri bir anda unutabilmektedir. Adalet ve Medeniyet’e gönül verenler idealizmin güneşin doğuşu ile uyanılan bir rüya olmadığını, bilakis bu rüyanın aslında tam da güneş doğmuşken yani maddi anlamda bir gelir sahibi, bir meslek, bir kariyer sahibi olmuşken yaşanması gereken bir hakikat olduğuna inanıyorlar.

Öğrencilerimiz ile yaptığımız faaliyetler temelde haftalık söyleşiler, kitap tahlil programları ve kamplar üzerine bina edilmiş durumdadır.

Haftalık söyleşilerimizde gençlere doğru rehberlik edecek, yeni ufuklar açacak meslek büyükleri derneğimize davet edilerek gençlerle buluşmaları sağlanmaktadır. Bu söyleşilerde alanında uzman büyükleriyle hasbihal eden gençler, hatiplerin mesleki tecrübelerinden istifade edebilmektedirler. Bu söyleşiler aynı zamanda farklı üniversitelerde eğitim gören gençlerin tanışarak kaynaşması, fikir alışverişinde bulunması için de güzel bir fırsat olmaktadır.

Okumak soylu bir eylemdir, sözünden hareketle kitap okuma ve tahlil çalışmalarına önem veren derneğimiz haftalık kitap tahlilleriyle öğrencileriyle buluşmaktadır. Kitap tahlil programlarımızın ayırt edici özelliği her bir grupta mesleğinde tecrübeli bir büyüğün rehberliğinde kitap tahlilinin sürdürülüyor olmasıdır.

Şehirlerin kalabalığından sıyrılarak doğayla buluşma vesilemiz olan kamplarımızda öğrencilerimizi yoğunlaştırılmış eğitimlerden geçiriyoruz. Üniversiteli gençlerin birbiri ile ve doğayla tanışma vesilesi olan kamplarımız sıcak ve samimi bir atmosferde gerçekleşiyor. Kamplarımız gençlerimizin şuurlanma ve kenetlenmesinde anahtar işlevi görüyor.

Bilgi, eyleme dönüştüğünde değerlidir. Söyleşi, kitap tahlil çalışmalarıyla bilmenin hazzını yaşayan gençlerimiz, kutlu nebinin sünnetine bina edilmiş günlük yaşam modeliyle samimi eylemlerin, karakterlerinde oluşturduğu dönüşüme şahitlik etmektedir.Adalet ve Medeniyet Derneği yaptığı çalışmalarla tüm Türkiye Gençliğine ulaşmayı, ulaştığı gençlerin, öğrencilik süreçlerini bitirdikten sonra iyi bir meslek edinmeleri; Allah, vatan millet, sevgisi ile mesleklerini icra ederek bu farkındalık şuuruyla büyük Türkiye idealine adanmış bir kuşağın parçası olmalarını hedeflemektedir.

Yapmış olduğumuz çalışmalarla toplumun tabanına yayılan sağlıklı ve sağlam bir bilinçlenmenin adımları atılmış olacak, sosyal tabanda yankı bulan ve kökleşen bu faaliyetler sürekli yeni filizler verecek, büyüyen ağaçların meyvesi ile yeni nesillere hayat verecek kadim medeniyetimizin yaşam aşısı yeniden vurulmuş olacaktır.